qat

is. 1) couche f ; atmosfer ~ları couches atmosphériques ; buz ~ları couches glacières ; 2) coğ. horizon m ; 3) stratification f

◊ göyün yeddinci ~ında olmaq être au septième ciel

qaşüstü
qat-qarışıq

Digər lüğətlərdə