QAT

I
(Qax)
dəst. – Adamın bi qat paltarı olar, honun da qədrini bilər
II
(Ordubad, Salyan)
tərəf. – Qızım o qatda yaşıyır (Ordubad)
III
(Qax)
evin sütunu üstünə kiplik üçün qoyulan balaca taxta
QAŞUĞLUĞ
QA:T

Digər lüğətlərdə