QA:T

(Qax)
yumurta qabığı. – Qa:tdarı yığın, fal eliyək
QAT
QAT-QAR

Digər lüğətlərdə