QAT

сущ.
1. слой чего . Atmosfer qatları слои атмосферы, oduncaq qatları слои древесины, buz qatı слой льда, yağ qatı слой жира
2. пласт. Qar qatları снежные пласты, kömür qatı угольный пласт
3. разг. этаж. Binanın birinci qatı первый этаж здания
4. ярус (этаж в помещении театра). Üst qat верхний ярус, alt qat нижний ярус
5. сгиб, складка (на ткани, бумаге)
6. геогр. археол. горизонт
7. прослойка. Buz qatı ледяная прослойка
8. наслоение. Qat izləri следы наслоения
9. раз (в сочетании с колич. числит. ) İndi şəhərimizdə əhali keçmişdəkindən iki qat artıqdır теперь в нашем городе населения в два раза больше, чем прежде; beş qat в пять раз
◊ göyün yeddinci qatında на седьмом небе
QAŞÜSTÜ
…QAT

Digər lüğətlərdə