QAT

1. QAT [Qüdrət:] ..Abşeronun çox yerində iyirmi beş qatdan neft götürə bilərik (M.Hüseyn); TƏBƏQƏ, LAY Lakin bu kirəcli təbəqə o qədər də dərin deyildi. Kamil bilirdi ki, altında belə kirəc laylan olan torpaq üzüm və taxıl bitkiləri üçün çox faydalıdır (Y. Şirvan).

2. qat bax mərtəbə 1

3. qat bax dəfə

QAŞQABAQLI
QATAR

Digər lüğətlərdə