QAT

i. 1. (həm müst. həm də məc.) layer; gil ~ı a layer of clay; torpaq ~ı a layer of earth; 2. geol. stratum, bed; qaya ~ları rock beds; 3. (paltarda və s.) fold, tuck, pleat; 4. d.d. bax mərtəbə

QAŞÜSTÜ
QAT-QARIŞ

Digər lüğətlərdə