QAT

Yan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

QAŞOV
QATI

Digər lüğətlərdə