QATANQAZ

sif.
1. Kobud, cod, qatlanmaz, çətin bükülən. Palazı suya saldıqda, taxta kimi qatanqaz olur.
2. Çirkdən, kirdən codlaşmış, sərtləşmiş (paltar və s. haqqında). Əynindəki köynək lap qatanqaz olmuşdur.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QATANQAZ kobud — cod
QAT-QAT
QATAR

Digər lüğətlərdə