Qaz analizatoru

qaz qarışığının tərkibini təyin edən cihaz. Növləri: əl ilə işləyən Q.a. və avtomat Q.a. Əl ilə işləyənlərdən ən çox yayılanı absorbsiyaedici analizatorlardır. Bunlarda qaz qarışığının komponentləri bir-birinin ardınca müxtəlif reagentlərin məhluları ilə udulur. Avtomat Q.a qaz qarışığının, yaxud onun ayrı- ayrı komponentlərinin fiziki və ya fiziki-kimyəvi xasələrini arasıkəsilmədən ölçür. Avtomat Q.a. cihazları öz iş prinsipinə görə 3 qrupa ayrılır.
Qaz amili
Qaz analizi