Qaz generatoru

termik emal nəticəsində bərk və maye yanacaqdan yanar qaz alan aparat.
Qaz ehtiyatlarının hesablanması metodları
Qaz holder