Qaz kəməri

bax: Magistral qaz kəməri.
Qaz karotajı
Qaz mühəriki

Digər lüğətlərdə