qaz təchizatı sahəsində fəaliyyət

Qazın istehsalı, emalı, saxlanması, nəqli, paylanması, mayeləşdirilməsi və istifadəsi, həmçinin sənaye və istehlakçı qurğularının tikintisi, istifadəsi, nəzarəti, sınağı və sertifikatlaşdırılması

qaz silahı
qazanılmamış sığorta mükafatı