Qaz təchizatı

xalq təsərüfatının ehtiyacları üçün qaz yanacağının mütəşəkil surətdə verilməsi və paylanması. İstehlakçılar təbi, süni və mayeləşdirilmiş qazlarla təchiz olunur. Q.T.-na təbi qazın çıxarılması, süni qazın alınması, qazların təmizlənməsi, nəql edilməsi, saxlanılması, istehlakçılara paylanması üçün lazım olan kompleks qurğular, maşın və cihazlar daxildir.
Qaz şəbəkəsi
Qaz yanacaq