Qaz yanacaq

bax: Yanar qazlar.
Qaz təchizatı
Qazayırma