QAZ

QAZ1

ə. 1) yamaq; 2) açar yeri; 3) dəlik, deşik.

QAZ2

f. yarım dinar dəyərində pul vahidi.

QAYİT
QAZƏ

Digər lüğətlərdə