QAZ

Quşun adı mənbələrdə rənglə əlaqələndirilir və boz (ağ) kimi açıqlanır. Belə çıxır ki, boz kəlməsi qaz şəklinə düşüb. Qaz ördək birləşməsi “boz ördək” kimi açıqlanıb. Qəznəli S.Mahmudun dövründə qızlara Qaz adı qoyulub, indi onu Sona kəlməsi əvəz edib. Görünür, doğrudan da, qaz sözü mənasını verən boz kəlməsinin dəyişmiş formasıdır. Başqa mülahizəyə görə, qaz sözü ya onun çıxardığı səslə bağlıdır, ya da quş kəlməsinin dəyişmiş formasıdır. Çex, latış, rus və s. dillərdə işlədilən гусь sözü də qaz kəlməsi ilə qohumdur. Fasmer yazır ki, XIX əsr mənbələrində rus dilində кази-кази sözü olub və qazı çağırmaq üçün istifadə edilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

QAYTAN
QAZAXLAR

Digər lüğətlərdə