QAZANC

сущ. къазанжи, менфят; хийир, файда; // qazanca çatmaq а) къазанжидив агакьун, хийир къачун, менфят къачун, хийир акун; б) къазанжи къачун, къазанмишун.
QAZANAOXŞAR
QAZANCLI

Digər lüğətlərdə