Qazma baltası

qazma zamanı quyu dibində süxuru mexaniki dağıdan qazma alətinin əsas elementi. Bir qayda olaraq qazıma kəmərinin ucuna bərkidilir, qazma qurğusunun yaratdığı oxboyu və dairəvi qüvə kəmərlə baltaya verilir. Müasir qazmada əsasən, üç şaroşkalı Q.b. tətbiq edilir (bax: şaroşkalı balta).
Qazma aləti
Qazma başlığı