Qazma turbini

bax: Turbobur.
Qazma şaxtası
Qazmanın geofiziki öyrənilməsi