Qazolin, qaz benzini

neftin distiləsində və ya sənaye qazlarını tərkib hisələrinə ayırdıqda maye halında alınan yüngül karbohidrogenlər qarışığı. Asanlıqla alovlanıb yana bilən, partlayış cəhətdən təhlükəli mayedir. 30-2000C-də qaynayan fraksiyası karbüratorlu daxiliyanma mühərikləri üçün yanacaq kimi, 70-1000C-də qaynayan fraksiyası bitki yağları və qatranlı madələrin ekstraksiyasında həledici kimi, 30-800 C-də qaynayan fraksiyası (petrol efiri) isə laboratoriyalarda həledici kimi işlədilir.
Qazmanın geofiziki öyrənilməsi
Qazoturboxod