Qazoturboxod

qaz– turbin mühəriki ilə işləyən gəmi.
Qazolin, qaz benzini
Qazoturbovoz

Digər lüğətlərdə