Qazpaylama stansiyası

qazın təzyiqini, ondan təhlükəsiz istifadə üçün lazımi səviyəyə qədər alçaldan stansiya.
Qazoyl
Qaztəmizləmə