QEYBDAN

ə. və f. qeybi bilən, gələcəkdə olacaq hadisələri xəbər verən.

QEYB
QEYBƏT

Digər lüğətlərdə