qeydə alınmış namizəd

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, bələdiyyələrə üzv seçilmək üçün Seçki Məcəlləsinə uyğun olaraq qeydə alınmış şəxs

qazın paylanması
qeydiyyatdan keçmiş baqaj