QEYD₂

is. [ ər. ] Fikir, qayğı, narahatlıq, əndişə.
Ah, bilməm neyləyim, qurtulmaq olmaz qeyddən. Füzuli.
Sabira! Ey əsiri-qeydibəla! Şeirdir gərçi şiveyi-şüəra. M.Ə.Sabir.
Bir tərəfdən qızın qeydi yox idi. Ə.Haqverdiyev.

□ Qeydinə qalmaq – qayğısını çəkmək, fikrini çəkmək, dərdinə qalmaq, birinin taleyi üçün narahat olmaq.
Cümləmiz siçan kimi evlərimizin deşiklərinə soxulub, öz canımızın qeydinə qalırıq. C.Məmmədquluzadə.
Buna görə də ailə sahibi olana qədər qeydinə qalmaq mənim vəzifəmdir. M.S.Ordubadi.
Hər kəs öz qohum-əqrəbasını aramağa məşğul olub, Qaraca qızın qeydinə qalan yox idi. S.S.Axundov.

Qeydini çəkmək – bax qeydinə qalmaq.
Gəl çəkmə cahan qeydini sən, can belə qalmaz. M.V.Vidadi.
Sən oğlunu məndən istə.
Mənə vermisən, payımdır, qoy qeydini mən çəkim. Mir Cəlal.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QEYD qeyd bax qayğı
  • QEYD hiddət — qəzəb — hirs — acıq
  • QEYD fikir — qayğı — narahatlıq — əndişə
  • QEYD çıxarış

Omonimlər

  • QEYD QEYD I is. [ ər. ] Qısa şəkildə yazma. Əzizbəyovun gözləri yazı stolunun üstündəki qeydlərinə sataşdı (M
QEYBƏTÇİLİK
QEYD

Digər lüğətlərdə