QEYDEDİCİ

прил.
1. регистрирующий. физ. Qeydedici manometr регистрирующий манометр, qeydedici aparat регистрирующий аппарат
2. фиксирующий. Qeydedici maye хим. фиксирующая жидкость
QEYDÇİLİK
QEYDETMƏ

Digər lüğətlərdə