QEYDSİZ

sif.
1. Qayğısı, fikri, dərdi, qəmi olmayan; hər şeyi qulaqardına vuran; laqeyd. O, çox qeydsiz adamdır. [Mirzə:] Balalarım, dünyada mən çox ömür etmişəm.
Sizin yolunuzda nə qədər çalışıb məramıma çatmışam və xatircəm, qeydsiz dünyadan gedirəm. Ə.Haqverdiyev.

2. bax qeydsiz-şərtsiz.

Синонимы

  • QEYDSİZ sözsüz — şərtsiz
  • QEYDSİZ fikirsiz — qayğısız
QEYDLİ
QEYDSİZ-ŞƏRTSİZ

Значение слова в других словарях