QEYR

\[ər.\] маса кас, масад (кил. qeyri 2).
QEYDSİZLİK
QEYRƏT

Digər lüğətlərdə