QEYR

[ ər. ] bax qeyri 3-cü mənada.
Edəsən qeyr ilə seyri-gülüstan; Xəstə Zakir qala külxan içində. Q.Zakir.

QEYDSİZLİK
QEYRƏT

Digər lüğətlərdə