QEYR

s. other; ~ adamlar other people

QEYDSİZ-ŞƏRTSİZ
QEYRƏT

Digər lüğətlərdə