QEYRİ-ADİLİK

сущ.
1. необычность, странность
2. необычайность
3. чрезвычайность
4. исключительность, необыкновенность
5. аномалия, анормальность
6. экстравагантность
7. эксцентричность
8. экстраординарность
QEYRİ-ADİ
QEYRİ-ANTAQONİST

Digər lüğətlərdə