QEYRİ-ANTAQONİST

sif. [ ər. qeyri və yun. antaqonist] fəls. Antaqonist olmayan. Qeyri-antaqonist ziddiyyət.
QEYRİ-ADİLİK
QEYRİ-BELƏ

Digər lüğətlərdə