QEYRİ-ANTAQONİST

прил. филос. неантагонистический. Qeyri-antaqonist ziddiyyətlər неантагонистические противоречия, qeyri-antaqonist siniflər неантагонистические классы
QEYRİ-ADİLİK
QEYRİ-ARDICIL

Digər lüğətlərdə