QEYRİ-CAİZ

sif. [ ər. ] köhn. Caiz olmayan, icazə verilməyən, rüsxət verilməyən; qadağan.
QEYRİ-BƏRABƏRLİK
QEYRİ-CİDDİ

Digər lüğətlərdə