QEYRİ-CİDDİ

sif. Ciddi olmayan, ciddiyyətsiz. Qeyri-ciddi adam.
– Musiqili əsərlərin zərəri və öz tərbiyəvi roluna görə drama nisbətən üçüncü dərəcəli əhəmiyyətə malik olması haqqındakı söhbətləri sadəcə olaraq musiqi sənətinə qeyri-ciddi münasibət kimi izah edirəm. Ü.Hacıbəyov.

QEYRİ-CAİZ
QEYRİ-CİDDİLİK

Digər lüğətlərdə