QEYRİ-CİDDİLİK

is. Ciddi olmama; qeyri-ciddi iş, hərəkət, söz; ciddiyyətsizlik.
QEYRİ-CİDDİ
QEYRİ-ELMİ

Digər lüğətlərdə