qeyri-dövlət nəşriyyatları

Xüsusi mülkiyyət və ya bələdiyyə mülkiyyəti əsasında yaradılmış nəşriyyatlar

qeyri-dövlət (özəl) mühafizə müəssisəsi
qeyri-emissiya qiymətli kağızları