qeyri-həyat sığortası

Sığorta hadisəsi baş verdiyi zaman sığortalıya vurulan zərər ödənilməklə onun məsuliyyəti, əmlakı və mənafeləri ilə bağlı risklərin sığortası

qeyri-ərzaq malları dükanı
qeyri-iş günü