qeyri-rezident

-Azərbaycan Respublikasının ərazisində diplomatik və ya konsulluq statusu olan şəxs və onun ailə üzvləri;

qeyri-meşə torpaqları
qeyri-rezidentlər