qeyri-tütün komponentləri

Tütün məmulatının istehsalında istifadə edilən siqaret kağızı, mürəkkəb, yapışqan maddələr, filtrlər, habelə tütündən fərqli olan hər hansı digər hissələr

qeyri-tarif tənzimlənməsi tədbirləri
qəsdən müflisləşmə