qidalandırılma

qidalandırılma
qidalandırıcı
qidalandırılmaq

Digər lüğətlərdə