QİDALANMAQ

f. Qida almaq, bəslənmək, qida ilə təmin olunmaq, qida kimi qəbul etmək, yeyib-içmək. Meyvə ilə qidalanmaq. Heyvanlar bitkilərdən fərqli olaraq qeyriüzvi maddələrlə qidalana bilmirlər.

Синонимы

  • QİDALANMAQ yemək — bəslənmək
QİDALANMA
QİDALI

Значение слова в других словарях