QİDALANMAQ

глаг. питаться:
1. кормиться. Meyvə ilə qidalanmaq питаться фруктами, yaxşı qidalanmaq хорошо питаться
2. получать, усваивать вещества (о живых организмах)
QİDALANMA
QİDALAYICI

Digər lüğətlərdə