QİNA₂

is. [ ər. ] köhn.
1. Qənaətlənmə.
2. Zənginlik, var-dövlət.
3. Sərvət.
QİLÜ QALÇILIQ
QİNA₁

Digər lüğətlərdə