QİSAS

месть, отмщение
QİRAƏTXANA
QİSASA QİSAS

Digər lüğətlərdə