QİSİM

i. sort, type, kind; bu ~ şeylər this sort / type of things

QİSASÇILIQ
QİSİM-QİSİM

Digər lüğətlərdə