QLÜKOZA

сущ. глюкоза (виноградный сахар). Qlükoza məhlulu раствор глюкозы
QLÜKON
QLÜKOZAMİN

Digər lüğətlərdə