QLADİATORLUQ

is. Qladiatorun işi, peşəsi. Bəzən varlı romalılar da öz qullarının bir hissəsini qladiatorluğa verirdilər. “Qədim dünya tarixi”.
QLADİÁTOR
QLADİOLUS

Digər lüğətlərdə