QLOBAL

s. global; ~ dəyişikliklər global changes; ~ raket global missile, ~ məsələ global question

QLİSERİN
QLOBUS

Digər lüğətlərdə