QNOSEOLÓGİYA

[ yun. ] fəls. İdrak nəzəriyyəsi; fəlsəfənin, idrakın mənbələrindən, imkanlarından və vasitələrindən bəhs edən şöbəsi.
QNEYS
QNOSEOLOJİ́

Значение слова в других словарях